زانیاری زیاتر

دوبارة داشكاندن?

لة رؤزى 15/8 بينج شةممة
دوكان ئةكةينةوة لة سةعات 3 ى نيوةرؤ تا 11 ى شةو
هةراااج هةراااج هةموو جل و بةركى ناو دوكانةكة
هةراااج دةكةين بة كةمترين نرخ و بةزةرةر
ئةم داشكاندنة بةردةوام ئةبيت تا كاتيكى ناديار

قةميس ، كراس
?نرخى بيشتر 10.000
?نرخى ئيستا تةنها 4.000دوو دانةش بة7.000

وة إن شاء الله رؤزانة دوكانمان كراوة ئةبيت
لة سةعات 3 ى نيوةرؤ تا سةعات 11 ى شةو

چونیه‌تی به‌کارهینان

کاتی به‌کارهینان: لة سةعات 3 ى نيوةرؤ تا سةعات 11 ى شةو كراوة ئةبيت

ژمارەى تەلەفون: 07712245656 يان 07502242623

ناونيشان: سليمانى -سةر شةقامى شةست مةترى  -سةرو نةخؤشخانةى بةخشين -ريزى بةرامبةرى -ياخود خوار بالةى ئةوروبى شاز 

کۆمینته‌کان

کۆمینته‌کان

کۆمینتیک له‌سه‌ر ئه‌م بابه‌ته نه‌نووسراوه.

“Men’s Fashion”

ئیمەیڵه‌که‌تان پشان نادریت *